1995

Building Gustavs new house in Revsund, Jämtland